اصلاح تصویبنامه موضوع اصلاح تصویبنامه های شماره 98379 و 98370 مورخ 1401/06/07 هیات وزیران

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اصلاح تصویبنامه موضوع اصلاح تصویبنامه های شماره 98379 و 98370 مورخ 1401/06/07 ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1401/08/15 هیات وزیران درخصوص "اصلاح تصویبنامه موضوع اصلاح تصویبنامه های شماره 98379 و 98370 مورخ 1401/06/07 هیات وزیران" طی نامه شماره 149101 در تاریخ 1401/08/18 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف