مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون جانمائی (تعیین کاربری) پارک علم و فن‌آوری در حریم شهر پردیس

شماره98953/300                                                                       1399/7/29

استاندار محترم و رئیس‌شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 1399/7/7 خود موضوع جانمائی (تعیین کاربری) پارک علم و فن‌آوری در حریم شهر پردیس (مصوب جلسه مورخ 1399/7/6 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران) را مورد بررسی قرار داد و با جانمائی پارک مذکور تحت کاربری علوم، تحقیقات و فن‌آوری مطابق مصوبه مذکور استان موافقت نمود.

مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف