مصوبات هشتاد و نهمین و نودمین جلسه دبیرخانه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید

مصوبات هشتاد و نهمین و نودمین جلسه دبیرخانه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ابلاغ شد.

مصوبات هشتاد و نهمین و نودمین جلسه دبیرخانه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید طی نامه شماره 60/291482 مورخ 99/11/30 توسط دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف