ماده واحده ابقاء رییس فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران

مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درخصوص ماده واحده ابقاء رییس فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.

مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درخصوص ماده واحده ابقاء رییس فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران طی نامه شماره 99/17340 /دش مورخ 99/12/13 توسط رییس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف