ماده واحده ابقاء رییس فرهنگستان زبان و ادب فارسی جمهوری اسلامی ایران

مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درخصوص ماده واحده ابقاء رییس فرهنگستان زبان و ادب فارسی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.

مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درخصوص ماده واحده ابقاء رییس فرهنگستان زبان و ادب فارسی جمهوری اسلامی ایران طی نامه شماره 99/17342 /دش مورخ 99/12/13 توسط رییس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف