ارائه آيين نامه اجرايی قانون مديريت بحران كشور

وزارت کشور در راستای اجرای بند (ژ) ماده (9) قانون مديريت بحران كشور، پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی مربوطه را که توسط پژوهشکده سوانح طبیعی تدوین شده،‌ برای سیر مراحل قانونی به هیئت دولت ارائه نموده است.

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت»‌ به منظور ارتقای توانمندی جامعه در امور پیش بینی و پیشگیری،‌ کاهش خطر و آسیب پذیری، پاسخ موثر در برابر مخاطرات طبیعی، حوادث و بحران ها، ‌تامین ایمنی،‌ تقویت تاب آوری با ایجاد مدیریت یکپارچه در امر سیاست گذاری،‌ برنامه ریزی،‌ ایجاد هماهنگی و انسجام در زمینه های اجرایی و پژوهشی، اطلاع رسانی متمرکز، ساماندهی و بازسازی مناطق آسیب دیده و نظارت دقیق بر فعالیت دستگاه های ذیر ربط در حوزه حوادث و سوانح و کمک به توسعه پایدار برای مدیریت بحران کشور،‌ قانون مدیریت بحران که با عنوان لایحه مدیریت حوادث غیرمترقبه کشور از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال شده بود، در سال 1398 پس از تصویب در مجلس، برای اجرا ابلاغ شد.

در حال حاضر وزارت کشور در راستای اجرای بند (ژ) ماده (9) قانون فوق، پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی مربوطه را که توسط پژوهشکده سوانح طبیعی و با استفاده از نظرات اساتید دانشگاهی و کارشناسان استانداری های سراسر کشور تدوین شده،‌ برای سیر مراحل بررسی و تصویب به هیئت دولت ارائه نموده است.

لازم به ذکر است این پیش نویس 24 آذر 1399 از سوی سازمان مدیریت بحران کشور جهت اخذ نظرات به مدیران کل مدیریت بحران استان‌های سراسر کشور ارسال شد.

گفتنی است پیش نویس آیین نامه قانون مدیریت بحران کشور، مراحل بررسی خود را در کمیسیون امور زیربنایی، ‌صنعت و محیط زیست هیئت دولت طی می کند.

دریافت متن کاملdownlod