تصویبنامه درخصوص قیمتهای تضمینی دانه های روغنی برای سال زراعی 1400-1399

تصویبنامه شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی درخصوص قیمتهای تضمینی دانه های روغنی برای سال زراعی 1400-1399 ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 99/12/11 شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی درخصوص "قیمتهای تضمینی دانه های روغنی برای سال زراعی 1400-1399" طی نامه شماره 020/30157 مورخ 99/12/11 توسط وزیر جهاد کشاورزی و رییس شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی ابلاغ شد.

تصویبنامه درخصوص قیمتهای تضمینی دانه های روغنی برای سال زراعی 1400downlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف