آیین نامه انضباطی تخلفات فرمانده، کارکنان و خدمه کشتی (موضوع ماده 86 اصلاحی قانون دریایی ایران)

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص آیین نامه انضباطی تخلفات فرمانده، کارکنان و خدمه کشتی (موضوع ماده 86 اصلاحی قانون دریایی ایران) ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 99/12/17 هیات وزیران درخصوص "آیین نامه انضباطی تخلفات فرمانده، کارکنان و خدمه کشتی (موضوع ماده 86 اصلاحی قانون دریایی ایران)" طی نامه شماره 152521 مورخ 99/12/23 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف