مصوبه شورای اقتصاد درخصوص فروش فضای آگهی نشریات تحت صاحب امتیازی خبرگزاری جمهوری اسلامی به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

مصوبه شورای اقتصاد درخصوص فروش فضای آگهی نشریات تحت صاحب امتیازی خبرگزاری جمهوری اسلامی به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران ابلاغ شد.

مصوبه شورای اقتصاد درخصوص فروش فضای آگهی نشریات تحت صاحب امتیازی خبرگزاری جمهوری اسلامی به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران طی نامه شماره 701969 مورخ 99/12/24 توسط معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف