تصویبنامه درخصوص مجاز بودن سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران نسبت به فروش چند قطعه زمین در شهرستان تهران

تصویبنامه وزیران عضو کمیسیون لوایح درخصوص مجاز بودن سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران نسبت به فروش چند قطعه زمین در شهرستان تهران ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 99/12/23 وزیران عضو کمیسیون لوایح درخصوص "مجاز بودن سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران نسبت به فروش چند قطعه زمین در شهرستان تهران" طی نامه شماره 986 مورخ 1400/01/10 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف