تصویبنامه درخصوص تعدیل میزان مبالغ مجازات نقدی جرایم و تخلفات مندرج در قوانین و مقررات مختلف

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تعدیل میزان مبالغ مجازات نقدی جرایم و تخلفات مندرج در قوانین و مقررات مختلف ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 99/11/08 هیات وزیران درخصوص "تعدیل میزان مبالغ مجازات نقدی جرایم و تخلفات مندرج در قوانین و مقررات مختلف" طی نامه شماره 153973 مورخ 99/12/25 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

وزارت دادگستری- سازمان برنامه و بودجه كشور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هيئت وزيران در جلسه 8/11/1399 به پیشنهاد شماره 24784 مورخ 21/3/1399 وزارت دادگستری و به استناد ماده (28) اصلاحی قانون مجازات اسلامی – مصوب 1399- تصویب کرد:

میزان مبالغ مجازات نقدی جرایم و تخلفات مندرج در قوانین و مقررات مختلف، به شرح جداول شماره (1) و (2) پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، تعدیل می­شود.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رييس­جمهور

دریافت متن کاملdownlod

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف