تصویبنامه درخصوص اصلاح ردیف 19 پیوست شماره 1 تصویبنامه موضوع تعدیل میزان مبالغ مجازات نقدی جرایم و تخلفات مندرج در قوانین و مقررات مختلف

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اصلاح ردیف 19 پیوست شماره 1 تصویبنامه موضوع تعدیل میزان مبالغ مجازات نقدی جرایم و تخلفات مندرج در قوانین و مقررات مختلف ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1400/06/10 هیات وزیران درخصوص "اصلاح ردیف 19 پیوست شماره 1 تصویبنامه موضوع تعدیل میزان مبالغ مجازات نقدی جرایم و تخلفات مندرج در قوانین و مقررات مختلف" طی نامه شماره 60442 مورخ 1400/06/13 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

وزارت دادگستری- سازمان برنامه و بودجه كشور

 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت وزیران در جلسه 10/6/1400 به پیشنهاد شماره 11266 مورخ 29/3/1400 وزارت دادگستری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

ردیف (19) پیوست شماره (1) تصویب‏نامه شماره 153973/ت57752هـ مورخ 25/12/1399 به شرح زیر اصلاح می­شود:

19

 

قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی
بدون داشتن پروانه کار - مصوب 1380-

ماده واحده

000ر000ر100 ریال

000ر000ر400 ریال

000ر000ر700 ریال

 

محمد مخبـر

معاون اول رييس ­جمهور

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف