بخشنامه درخصوص ابلاغ دادنامه شماره 964 الی 966 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال مصوبه شماره 226725 مورخ 98/4/31 شورای عالی اداری

بخشنامه درخصوص ابلاغ دادنامه شماره 964 الی 966 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال مصوبه شماره 226725 مورخ 98/4/31 شورای عالی اداری ابلاغ شد.

بخشنامه درخصوص ابلاغ دادنامه شماره 964 الی 966 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال مصوبه شماره 226725 مورخ 98/4/31 شورای عالی اداری طی نامه شماره 400080 مورخ 99/12/27 توسط معاون رییس جمهور و دبیر شورای عالی اداری ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف