تصویبنامه درخصوص اصلاح عباراتی در تصویبنامه شماره 74264 مورخ 99/07/01 و تصویبنامه شماره 42583 مورخ 99/04/23 هیات وزیران

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اصلاح عباراتی در تصویبنامه شماره 74264 مورخ 99/07/01 و تصویبنامه شماره 42583 مورخ 99/04/23 هیات وزیران ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 99/12/27 هیات وزیران درخصوص "اصلاح عباراتی در تصویبنامه شماره 74264 مورخ 99/07/01 و تصویبنامه شماره 42583 مورخ 99/04/23 هیات وزیران" طی نامه شماره 158185 مورخ 99/12/28 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف