تصویبنامه درخصوص مجاز بودن وزارت امور خارجه نسبت به حضور در اتحادیه اقتصادی اوراسیا به عنوان ناظر و بررسی لازم درباره منافع کشور درصورت عضویت در اتحادیه یادشده

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص مجاز بودن وزارت امور خارجه نسبت به حضور در اتحادیه اقتصادی اوراسیا به عنوان ناظر و بررسی لازم درباره منافع کشور درصورت عضویت در اتحادیه یادشده ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 99/12/24 هیات وزیران درخصوص "مجاز بودن وزارت امور خارجه نسبت به حضور در اتحادیه اقتصادی اوراسیا به عنوان ناظر و بررسی لازم درباره منافع کشور درصورت عضویت در اتحادیه یادشده" طی نامه شماره 156662 مورخ 99/12/27 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف