الحاقیه ماده 8 آیین‌نامه شورای توسعه فرهنگ قرآنی

الحاقیه ماده 8 آیین‌نامه شورای توسعه فرهنگ قرآنی

(مصوب جلسه 52 مورخ 1400/2/5 شورای توسعه فرهنگ قرآنی)

شورای توسعه فرهنگ قرآنی در جلسه 52 مورخ 1400/2/5، الحاق وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ستاد عالی کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد به فهرست دستگاه­های عضو کمیسیون توسعه فعالیتهای تبلیغی ترویجی قرآن کریم (پیشنهادی کمیسیون توسعه فعالیت­های تبلیغی ترویجی قرآن کریم) مندرج در ماده 8 آیین‌نامه شورای توسعه فرهنگ قرآنی را به تصویب رساند.

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف