بخشنامه موضوع عدم لزوم درج اطلاعات مربوط به تسهیلات بانکی دریافتی در سامانه صورت معاملات فصلی

بخشنامه سازمان امور مالیاتی موضوع عدم لزوم درج اطلاعات مربوط به تسهیلات بانکی دریافتی در سامانه صورت معاملات فصلی ابلاع شد.

بخشنامه سازمان امور مالیاتی موضوع عدم لزوم درج اطلاعات مربوط به تسهیلات بانکی دریافتی در سامانه صورت معاملات فصلی طی نامه شماره 200/1400/13 مورخ 1400/02/29 توسط رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ابلاع شد.

دریافت متن کاملdownlod

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف