دستورالعمل موضوع تفویض اختیار تقسیط بدهی های مالیاتی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده

دستورالعمل سازمان امور مالیاتی موضوع تفویض اختیار تقسیط بدهی های مالیاتی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده ابلاع شد.

دستورالعمل سازمان امور مالیاتی موضوع تفویض اختیار تقسیط بدهی های مالیاتی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده طی نامه شماره 200/1400/509 مورخ 1400/02/29 توسط رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ابلاع شد.

دریافت متن کاملdownlod

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف