مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان درخصوص پیشنهاد انتشار آگهی مناقصه عمومی به صورت یكپارچه جهت اجرای عملیات تنظیف معابر، رفت و روب، جمع آوری و حمل پسماندهای تر و ضایعات مناطق پانزده گانه

شماره: 448 /00 /28

تاریخ: 20 /2 /1400

جناب آقای دكتر نوروزی

شهردار محترم اصفهان

موضوع: مصوبه شورای اسلامی

با سلام و احترام

لایحه شماره 417 ‏/00 ‏/س مورخ 22 ‏/1 ‏/1400 حاكی از پیشنهاد انتشار آگهی مناقصه عمومی به صورت یكپارچه جهت اجرای عملیات تنظیف معابر، رفت و روب، جمع آوری و حمل پسماندهای تر و ضایعات مناطق پانزدهگانه شهرداری اصفهان در جلسات كمیسیون بهداشت، سلامت و خدمات شهری منتهی به جلسه علنی مورخ 19 ‏/2 ‏/1400 مورد بررسی قرار گرفت و پیشنهاد ارائه شده به تصویب رسید و مقرر شد به هر پیمانكار برنده مناقصه حداكثر قرارداد دو منطقه شهرداری منعقد گردد.

مراتب جهت صدور دستور انجام اقدامات قانونی بعدی اعلام می گردد.

علیرضا نصراصفهانی

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان

دریافت نسخه ابلاغیdownlod

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف