مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان درخصوص پیشنهاد تعیین پیمانكار جهت اجرای پروژه احداث زیرگذر اندیشه

شماره: 719 /00 /28

تاریخ: 11 /3 /1400

جناب آقای دكتر نوروزی

شهردار محترم اصفهان

موضوع: مصوبه شورای اسلامی

با سلام و احترام

لایحه شماره 1192 ‏/00 ‏/س مورخ 11 ‏/2 ‏/1400 پیشنهاد تعیین پیمانكار جهت اجرای پروژه احداث زیرگذر اندیشه با برآورد اولیه  000 /000 /000 /180 ریال در جلسات كمیسیونهای تلفیق و شهرسازی، معماری و عمران، منتهی به جلسه علنی مورخ 9 ‏/3 ‏/1400 مورد بررسی قرار گرفت و ضمن تصویب پیشنهاد ارائه شده مقرر شد در جلسه كمیسیون بررسی و تصویب طرحها موضوع مطرح شود تا در صورت مقدور با توجه به اراضی ارتش (در صورتیكه در مسیر طرح قرار گیرد) بتوان تا حدودی صرفه جویی نمود و جمع بندی نهایی در این كمیسیون صورت پذیرد.

مراتب جهت صدور دستور انجام اقدامات قانونی بعدی اعلام می گردد.

علیرضا نصراصفهانی

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان

دریافت نسخه ابلاغیdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف