پیشنهاد اصلاح آيين نامه طبقه بندی و تشخيص صلاحيت پيمانكاران

سازمان برنامه و بودجه کشور با هدف توانمندسازي و حمايت از شركت هاي پيمانكار و خدمات مشاوره، بخصوص پيمانكاران بخش خصوصي و كمك به ماندگاري آنها ، پیشنهاد اصلاح آيين نامه طبقه بندي و تشخيص صلاحيت پيمانكاران را به هیئت دولت ارائه نموده است.

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» باتوجه به سیاست های دولت مبني بر توانمندسازي و حمايت از شركت هاي پيمانكار و خدمات مشاوره، بخصوص پيمانكاران بخش خصوصي و كمك به ماندگاري آنها در شرایط سخت اقتصادی و بیماری فراگیر کرونا، همچنین ايجاد ظرفيت هاي شغلي جديد،  سازمان برنامه و بودجه کشور پیشنهاد اصلاح آيين نامه طبقه بندي و تشخيص صلاحيت پيمـانكاران را به هیئت دولت ارائه نموده است.

گفتنی است این پیشنهاد مراحل بررسی خود را در کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست هیئت دولت طی می کند.

پیشنهاد اصلاح آيين نامه طبقه بندي و تشخيص صلاحيت پيمانكارانdownlod