لایحه تصویب اصلاحیه مورخ 2016 (1395) پیوستهای کنوانسیون مدارک شناسایی دریانوردان (بازبینی شده) مورخ 2003 (1382) (شماره 185)

لایحه تصویب اصلاحیه مورخ 2016 (1395) پیوستهای کنوانسیون مدارک شناسایی دریانوردان (بازبینی شده) مورخ 2003 (1382) (شماره 185) به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.

لایحه تصویب اصلاحیه مورخ 2016 (1395) پیوستهای کنوانسیون مدارک شناسایی دریانوردان (بازبینی شده) مورخ 2003 (1382) (شماره 185) طی نامه شماره 43210 مورخ 1400/04/22 برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.

دریافت متن کاملdownlod

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف