بخشنامه درخصوص اجرای دادنامه شماره 1757 مورخ 99/11/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر لغو بند 3 ماده 13 مصوبه شماره 1127128 شورای عالی اداری موضوع حقوق شهروندی در نظام اداری

بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور درخصوص اجرای دادنامه شماره 1757 مورخ 99/11/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر لغو بند 3 ماده 13 مصوبه شماره 1127128 شورای عالی اداری موضوع حقوق شهروندی در نظام اداری ابلاغ شد.

بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور درخصوص اجرای دادنامه شماره 1757 مورخ 99/11/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر لغو بند 3 ماده 13 مصوبه شماره 1127128 شورای عالی اداری موضوع حقوق شهروندی در نظام اداری طی نامه شماره 21671 مورخ 1400/04/22 توسط معاون رییس جمهور و دبیر شورای عالی اداری ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف