بخشنامه درخصوص ارسال دادنامه شماره 140009970905811064 مورخ 1400/03/25 هیات عمومی دیوان عدالت ادری مبنی بر ابطال عبارت «با سررسید حداکث تا پایان سال 1399» از بند 8 ماده 3 تصویبنامه شماره 11363/ت 57622هـ مروخ 1399/02/10 هیات وزیران

بخشنامه سازمان امور مالیاتی درخصوص ارسال دادنامه شماره 140009970905811064 مورخ 1400/03/25 هیات عمومی دیوان عدالت ادری مبنی بر ابطال عبارت «با سررسید حداکث تا پایان سال 1399» از بند 8 ماده 3 تصویبنامه شماره 11363/ت 57622هـ مروخ 1399/02/10 هیات وزیران ابلاغ شد.

بخشنامه سازمان امور مالیاتی درخصوص ارسال دادنامه شماره 140009970905811064 مورخ 1400/03/25 هیات عمومی دیوان عدالت ادری مبنی بر ابطال عبارت «با سررسید حداکث تا پایان سال 1399» از بند 8 ماده 3 تصویبنامه شماره 11363/ت 57622هـ مروخ 1399/02/10 هیات وزیران طی نامه شماره 200/1400/58 مورخ 1400/08/22 توسط رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف