بخشنامه موضوع ارسال دادنامه شماره 282 الی 291 مورخ 1400/02/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال تصویبنامه شماره 24023/ت 56179 هـ مورخ 1398/2/31 هیات وزیران و بخشنامه شماره 200/98/16 مورخ 1398/3/1

بخشنامه سازمان امور مالیاتی موضوع ارسال دادنامه شماره 282 الی 291 مورخ 1400/02/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال تصویبنامه شماره 24023/ت 56179 هـ مورخ 1398/2/31 هیات وزیران و بخشنامه شماره 200/98/16 مورخ 1398/3/1 ابلاغ شد.

بخشنامه سازمان امور مالیاتی موضوع ارسال دادنامه شماره 282 الی 291 مورخ 1400/02/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال تصویبنامه شماره 24023/ت 56179 هـ مورخ 1398/2/31 هیات وزیران و بخشنامه شماره 200/98/16 مورخ 1398/3/1 طی نامه شماره 210/1400/50 مورخ 1400/6/31 توسط معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف