بخشنامه موضوع ارسال آیین نامه تعیین مشوق های موضوع جزء 4 بند ب ماده 19 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی (افزایش عمق ساخت داخل)

بخشنامه سازمان امور مالیاتی موضوع ارسال آیین نامه تعیین مشوق های موضوع جزء 4 بند ب ماده 19 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی (افزایش عمق ساخت داخل) ابلاغ شد.

بخشنامه سازمان امور مالیاتی موضوع ارسال آیین نامه تعیین مشوق های موضوع جزء 4 بند ب ماده 19 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی (افزایش عمق ساخت داخل) طی نامه شماره 210/1400/33 مورخ 1400/04/28 توسط معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شد.
 

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف