اساسنامه اصلاحی بنیاد ایران شناسی

مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درخصوص اساسنامه اصلاحی بنیاد ایران شناسی ابلاغ شد.

مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درخصوص اساسنامه اصلاحی بنیاد ایران شناسی طی نامه شماره 1400/8876 /دش مورخ 1400/06/20 توسط رییس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف