اصلاح ماده 2 قانون تشکیل هیات های امناء دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی

مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درخصوص اصلاح ماده 2 قانون تشکیل هیات های امناء دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی ابلاغ شد.

مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درخصوص اصلاح ماده 2 قانون تشکیل هیات های امناء دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی طی نامه شماره 1400/8867 /دش مورخ 1400/06/20 توسط رییس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ شد.

دریافت کامل متنdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف