مصوبه شورای اقتصاد درخصوص اصلاح ردیف 1 جدول مصوبه شماره 520002 مورخ 1395/3/1 شورای اقتصاد

مصوبه شورای اقتصاد درخصوص اصلاح ردیف 1 جدول مصوبه شماره 520002 مورخ 1395/3/1 شورای اقتصاد ابلاغ شد.

مصوبه شورای اقتصاد درخصوص اصلاح ردیف 1 جدول مصوبه شماره 520002 مورخ 1395/3/1 شورای اقتصاد طی نامه شماره 344744 مورخ 1400/07/24 توسط معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف