تصویبنامه درخصوص اصلاح اساسنامه صندوق کارآفرینی امید

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اصلاح اساسنامه صندوق کارآفرینی امید ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1400/09/28 هیات وزیران درخصوص "اصلاح اساسنامه صندوق کارآفرینی امید" طی نامه شماره 133469 مورخ 1400/10/27 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف