لایحه مستثنی نمودن معاملات دستگاههای اجرایی که از منابع مالی بین المللی استفاده می نمایند از ثبت اطلاعات در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

لایحه مستثنی نمودن معاملات دستگاههای اجرایی که از منابع مالی بین المللی استفاده می نمایند از ثبت اطلاعات در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.

لایحه مستثنی نمودن معاملات دستگاههای اجرایی که از منابع مالی بین المللی استفاده می نمایند از ثبت اطلاعات در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت طی نامه شماره 36664 مورخ 1401/03/09 برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف