آیین نامه مدیریت، بهره برداری، احداث و توسعه فرودگاه های غیرنظامی

تصویبنامه هیات وزیران در خصوص آیین نامه مدیریت، بهره برداری، احداث و توسعه فرودگاه های غیرنظامی ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1401/06/30 هیات وزیران درخصوص "آیین نامه مدیریت، بهره برداری، احداث و توسعه فرودگاه های غیرنظامی" طی نامه شماره 121579 مورخ 1401/07/11 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

تبصره 2 ماده 5 و ماده 22 قانون هواپیمایی کشوری مصوب 1328 مجلس شورای ملی و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر است: 

تبصره 2 ماده 5: اساسنامه‌ ها و آیين نامه‌ های اجرایی اين ماده حداكثر ظرف مدت شش ماه توسط سازمان هواپيمایی كشوری تهيه و از طريق وزارت راه و‌ شهرسازی جهت تصويب به هيات وزيران تسليم خواهد شد.

ماده 22: آیین نامه های اجرایی اين قانون شامل مقررات مربوط به پرواز هواپيماهای كشوری ايرانی و خارجی تامين بی خطری پرواز هواپيماها -‌ فرودگاهها - ثبت و تابعيت هواپيماها - قابليت پرواز هواپيما - گواهينامه‌ های متخصصين فنی هواپيمایی موسسات مربوط به تعليم و تربيت‌ متخصصين فنی هواپيمایی - كارخانه‌ ها و تعميرگاههای مربوط به هواپيمایی - حمل و نقل هوايی سوانح هواپيمایی مخابرات هواپيمایی و موارد ‌توقيف موقت يا لغو هرگونه اجازه ‌نامه يا گواهينامه يا پروانه صادره يا توقيف هواپيمای متخلف بوسيله اداره كل هواپيمایی كشوری تنظيم و پس از ‌تصويب هيات وزيران به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف