تصویبنامه درخصوص اصلاح آیین نامه مدیریت، بهره برداری، احداث و توسعه فرودگاه های غیرنظامی

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اصلاح آیین نامه مدیریت، بهره برداری، احداث و توسعه فرودگاه های غیرنظامی ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1401/09/02 هیات وزیران درخصوص «اصلاح آیین نامه مدیریت، بهره برداری، احداث و توسعه فرودگاه های غیرنظامی» طی نامه شماره 163294 در تاریخ 1401/09/06 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف