مصوبه انتخاب دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی

مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درخصوص انتخاب دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ شد.

مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درخصوص انتخاب دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی طی نامه شماره 1401/19658/دش مورخ 1401/11/11 توسط رییس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف