اصلاح آیین نامه خرید خدمات مشاوره

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اصلاح آیین نامه خرید خدمات مشاوره ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1402/01/27 هیات وزیران درخصوص «اصلاح آیین نامه خرید خدمات مشاوره» طی نامه شماره 14888 مورخ 1402/02/04 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف