بخشنامه رییس قوه قضاییه درخصوص استفاده از ظرفیت ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری درخصوص کاهش جمعیت کیفری

بخشنامه رییس قوه قضاییه درخصوص استفاده از ظرفیت ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری درخصوص کاهش جمعیت کیفری ابلاغ شد.

بخشنامه رییس قوه قضاییه درخصوص استفاده از ظرفیت ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری درخصوص کاهش جمعیت کیفری طی نامه شماره 100-83117-9000 مورخ 98/06/26 ابلاغ گردید.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف