اصلاح آیین نامه اعطای تابعیت ایران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اصلاح آیین نامه اعطای تابعیت ایران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 99/04/25 هیات وزیران درخصوص "اصلاح آیین نامه اعطای تابعیت ایران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی" طی نامه شماره 46968 مورخ 99/05/01 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

وزارت کشور - وزارت اطلاعات – وزارت امورخارجه

معاونت حقوقی رییس‌جمهور

هيئت وزيران در جلسه 25/4/1399 به پیشنهاد شماره 42976/43129 مورخ 23/4/1399 معاونت حقوقی رییس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصويب کرد:

آیین‌نامه اعطای تابعیت ایران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی موضوع تصویب‌نامه شماره 24957/ت57624هـ مورخ 13/3/1399 به شرح زیر اصلاح می‌شود:

1- بند (6) ماده (1) به شرح زیر اصلاح می­شود:

6- مرجع امنیتی: هر دو نهاد امنیتی مندرج در قانون

2- در مواد (8) و (13) عبارت "این تصمیم قطعی است" حذف می‌شود.

3- در ماده (13) پس از عبارت "تصمیم­گیری نهایی و نتیجه را" عبارت "با لحاظ نظر مرجع امنیتی" اضافه می‌شود.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رييس ­جمهور

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف