پیشنهاد افزودن پدیده "فرونشست زمين" به مباحث کارگروه ملی سازگاری با کم آبی

از آنجایی که کم آبی، برداشت بی رویه از منابع آب زیرزمینی، خشک شدن این منابع و در نتیجه فرونشست زمین را به همراه دارد، لذا وزارت نیرو هم راستا با پیشنهاد وزارت صمت مبنی بر افزودن موضوعات مرتبط با فرونشست زمين به مباحث مربوط به کارگروه ملی سازگاری با کم آبی، پیش نویس پیشنهادی خود را به هیئت دولت ارائه نموده است.

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» در سراسر تاریخ بشر دسترسی مطمئن به آب، یک شرط اولیه و اساسی براي توسعه اجتماعی، اقتصادي و پایداري فرهنگ و تمدن بوده است. به گفته آب شناسان، آب دیگر یک کالاي فراوان و فاقد ارزش اقتصادي نیست، بلکه یک کالاي بدون جایگزین و با ارزش اقتصادي زیاد در همه زمینه هاي مصرف می باشد.

 در جهان امروز عواملی همچون افزایش چشمگیر جمعیت کره زمین، تغییر اقلیم، حرکت به سمت زندگی مدرن و صنعتی و بهره برداري بی رویه از منابع محیط زیست براي تأمین نیازهاي اقتصادي، تأثیر خاص خود را در رابطه با کمبود منابع آب برجای گذاشته است.

ایران نیز به عنوان کشوری با اقلیم عمدتاً گرم، خشک و کم آب از این معضل جهانی در امان نمانده است. رشد فزاینده جمعیت،‌ افزایش مهاجرت از روستا به شهر، به خدمت درآوردن منابع آب سطحی و زیرزمینی در مسیر توسعه و تولید و تغییر اقلیم در کنار مصرف بی‌محابای منابع آبی از سوی مصرف کنندگان خرد و کلان، در نهایت به شکل یک تهدید برای حیات آب و به عبارتی کم آبی نمایان شد.

کم‌آبی را می توان به مفهوم نبود آب کافی برای تامین نیازهای موجود تعریف کرد که بر دو نوع "کمبود آب" و "کمیابی آبی" قابل دسته بندی است. درحالیکه کمبود آب، مقطعی بوده و با رفع بحران کم‌آبی مرتفع می شود، ولی کمیابی آب بصورت مزمن است و زمانی رخ می دهد که در یک حوضه آبریز، میزان مصارف از میزان منابع موجود تجاوز می نماید، در این حالت، چاره‌ای غیر از افزایش ظرفیت تامین و یا کاهش مصارف وجود ندارد.

بنابراین در مواجه با شرایط کمیابی آبی، مفهوم سازگاری می تواند تنها راه حل ممکن برای همزیستی و عبور از این بحران باشد. به همین منظور اعضای هیئت دولت ایران در اسفند سال 1396 ضمن موافقت با پیشنهاد وزارت نیرو، تشکیل "کارگروه ملی سازگاری با کم آبی" به مسئولیت وزیر نیرو و عضویت وزیران جهادکشاورزی، کشور و صنعت، معدن و تجارت و رؤسای سازمان های حفاظت محیط زیست، هواشناسی و برنامه و بودجه کشور را از تصویب گذراندند.

 هدف از تشکیل این کارگروه، هماهنگی، انسجام و پیگیری در برنامه‌های سازگاری با کم آبی در سطح کشور و متعادل سازی منابع و مصارف آب با اتخاذ تصمیمات مناسب است.

از آنجاییکه کم آبی، برداشت بی رویه از منابع آب زیرزمینی را به همراه دارد، پدیده خطرناک دیگری به نام فرونشست زمین رقم خواهد خورد زیرا با خشک شدن تدریجی سفره های آب زیرزمینی خاک اطراف این سفره ها سست شده و فرو می‌نشیند، تهدیدی که بی توجهی به آن، عواقب جبران ناپذیری به همراه خواهد داشت.

موضوعی که وزارت صنعت معدن و تجارت (سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور) را بر آن داشت تا پیشنهاد اصلاح تصویب نامه مربوط به کارگروه ملی سازگاری با کم آبی و افزودن مباحث مرتبط با فرونشست زمين به وظايف كارگروه مزبور را ارائه دهد.

درحال حاضر وزارت نیرو با اعلام اینکه این پیشنهاد مورد موافقت كميته تخصصي ذيل كارگروه ملي سازگاري با كم آبي قرار گرفته، متن پیشنهادی مربوط به اصلاح تصويب نامه موضوع تشكيل كارگروه ملي سازگاري با كم آبي را به هیئت دولت ارائه نموده است.

گفتنی است، این متن پیشنهادی مراحل بررسی خود را در کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست هیئت دولت طی می کند.

پیشنهاد افزودن پدیده downlod