سیاست ها و اقدامات اساسی حمایت از ترویج نام ها و نشانه های اسلامی - ایرانی

مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درخصوص سیاست ها و اقدامات اساسی حمایت از ترویج نام ها و نشانه های اسلامی - ایرانی ابلاغ شد.

مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درخصوص سیاست ها و اقدامات اساسی حمایت از ترویج نام ها و نشانه های اسلامی - ایرانی طی نامه شماره 1400/8873 /دش مورخ 1400/06/20 توسط رییس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف