مصوبه سیاستهای راهبردی رسانه ای در شرایط بحرانهای طبیعی مثل شرایط ظهور ویروس فراگیر کرونا

مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درخصوص سیاستهای راهبردی رسانه ای در شرایط بحرانهای طبیعی مثل شرایط ظهور ویروس فراگیر کرونا ابلاغ شد.

مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درخصوص سیاستهای راهبردی رسانه ای در شرایط بحرانهای طبیعی مثل شرایط ظهور ویروس فراگیر کرونا طی نامه شماره 1400/11047/دش مورخ 1400/07/28 توسط رییس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف