انتخاب عضو جدید هیات امنای دانشگاه شاهد

ماده واحده انتخاب عضو جدید هیات امنای دانشگاه شاهد ابلاغ شد.

ماده واحده انتخاب عضو جدید هیات امنای دانشگاه شاهد طی نامه شماره 1400/12883 /دش مورخ 1400/08/29 توسط رییس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف