مصوبه تدوین سند آمایش فرهنگ

مصوبه تدوین سند آمایش فرهنگ ابلاغ شد.

مصوبه تدوین سند آمایش فرهنگ طی نامه شماره 205306 مورخ 1401/11/05 توسط معاون اول رییس جمهور و رییس ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور ابلاغ شد. 

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف