مصوبه طراحی چارچوب استاندارد برای تدوین اسناد ملی حوزه فرهنگ

مصوبه جلسه سوم ستاد هماهنگی و راهبری اجرای نقشه مهندسی فرهنگی کشور درخصوص طراحی چارچوب استاندارد برای تدوین اسناد ملی حوزه فرهنگ ابلاغ شد.

مصوبه جلسه سوم ستاد هماهنگی و راهبری اجرای نقشه مهندسی فرهنگی کشور درخصوص "طراحی چارچوب استاندارد برای تدوین اسناد ملی حوزه فرهنگ" طی نامه شماره 118478 مورخ 98/09/17 توسط معاون اول رییس جمهور و رییس ستاد هماهنگی و راهبری اجرای نقشه مهندسی فرهنگی کشور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف