تصویبنامه درخصوص تعیین بخشها و رسته های کسب و کارهای اقتصادی دچار بیشترین آسیب در اثر شیوع بیماری کرونا

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تعیین بخشها و رسته های کسب و کارهای اقتصادی دچار بیشترین آسیب در اثر شیوع بیماری کرونا ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 98/12/25 هیات وزیران درخصوص "تعیین بخشها و رسته های کسب و کارهای اقتصادی دچار بیشترین آسیب در اثر شیوع بیماری کرونا" طی نامه شماره 1677 مورخ 99/01/11 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف