بخشنامه در خصوص تمدید مواعد مقرر در قانون تسهیل تسویه بدهکاران شبکه بانکی کشور

بخشنامه بانک مرکزی در خصوص تمدید مواعد مقرر در قانون تسهیل تسویه بدهکاران شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.

بخشنامه بانک مرکزی در خصوص تمدید مواعد مقرر در قانون تسهیل تسویه بدهکاران شبکه بانکی کشور طی نامه شماره 99/297004 مورخ 99/09/18 توسط مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف