بخشنامه درخصوص ابلاغ بند 13 از مصوبات جلسه 45 و بند 5 از مصوبات جلسه 48 ستاد ملی مدیریت کرونا

بخشنامه بانک مرکزی درخصوص ابلاغ بند 13 از مصوبات جلسه 45 و بند 5 از مصوبات جلسه 48 ستاد ملی مدیریت کرونا ابلاغ شد.

بخشنامه بانک مرکزی درخصوص ابلاغ بند 13 از مصوبات جلسه 45 و بند 5 از مصوبات جلسه 48 ستاد ملی مدیریت کرونا طی نامه شماره 99/316281 مورخ 99/10/04 توسط  مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف