مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان درخصوص پیشنهاد تامین بخش غیرنقدی قرارداد اجرای تونل N2H2 قطار شهری مورد پیمان با قرارگاه خاتم الانبیاء

شماره: 157 /00 /28

تاریخ: 25 /1 /1400

جناب آقای دكتر نوروزی

شهردار محترم اصفهان

موضوع: مصوبه شورای اسلامی

با سلام و احترام

لایحه شماره 117 ‏/00 ‏/س مورخ 14 ‏/1 ‏/1400 حاكی از پیشنهاد تامین بخش غیرنقدی قرارداد اجرای تونل N2H2 قطار شهری مورد پیمان با قرارگاه خاتم الانبیاء و پرداخت مطالبات پیمانكار مذكور نسبت به انتشار آگهی مزایده عمومی در فروش یك قطعه زمین به مساحت 57 ‏/12507 متر مربع در مجموعه شهید كشوری بر مبنای قیمت پایه یكهزار میلیارد و ششصد میلیون ریال به اضافه امتیاز پروانه و تراكم با مشخصات مندرج در نظریه كارشناسی رسمی به ارزش تقریبی سه هزار و هفتصد میلیارد و ششصد میلیون ریال اقدام نماید، در جلسات كمیسیون امور اقتصادی، حقوقی و گردشگری، منتهی به جلسه علنی مورخ 22 ‏/1 ‏/1400 مورد بررسی قرار گرفت و پیشنهاد ارائه شده به تصویب رسید.

مراتب جهت صدور دستور انجام اقدامات قانونی بعدی اعلام می گردد.

علیرضا نصراصفهانی

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان

دریافت نسخه ابلاغیdownlod

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف